Informuojame, kad šiame tinklapyje naudojami slapukai (angl. cookies). Slapukai naudojami funkcionalumo, tinklapio lankomumo statistikos, vartotojo patirties gerinimo ir rinkodaros tikslais. Sutikdami, paspauskite mygtuką „Sutinku“. Duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Informaciją apie šiuo metu naudojamus slapukus, o taip pat apie jų valdymą rasite paspaudę. Sužinoti daugiau.
SUTINKU

Taisyklės

Galioja nuo: 2021-05-01 00:00

1. Sąvokos

 
1.1. Platforma - internetinė svetainė kurioje automobilio faktinis turėtojas ir valdytojas (toliau – Savininkas) gali patalpinti savo automobilį ir kitas asmuo (toliau - Vairuotojas) gali išsinuomoti šį automobilį už nurodytą kainą bei sąlygas.
1.2. Savininkas - asmuo, kuris yra susipažinęs su Platformos Taisyklėmis, savo noru siūlo Vairuotojams išsinuomoti jo paskelbtą autotransporto priemonę.
1.3. Vairuotojas - asmuo, kuris yra susipažinęs su Platformos Taisyklėmis, savo noru pareiškia Savininkams užklausą nuomotis jų paskelbtą autotransporto priemonę.
1.4. Vartotojas - asmuo, kuris yra susipažinęs su Platformos Taisyklėmis ir yra registruotas Platformos sistemoje kaip Savininkas arba Vairuotojas.
1.5. Taisyklės - tai yra Platformos nustatytos naudojimo taisyklės, su kuriomis Vartotojas sutinka ir įsipareigoja jų laikytis Vartotojo paskyros sukūrimo metu.
1.6. Komisinis mokestis - tai yra mokestis, kurį moka Vartotojas Platformai už suteiktas paslaugas, kurių metu Savininkas suteikia Vairuotojui autotransporto priemonę nuomos pagrindu.
1.7. Papildomi mokesčiai - tai yra mokesčiai, kuriuos moka Vartotojas Platformai už visas kitas suteiktas paslaugas ar baudas, kurios nėra Komisiniai mokesčiai.
 

2. Taisyklių galiojimas

 
2.1. Šios Taisyklės apibendrina visą informaciją, kuri yra susijusi su Platformos veikla.
2.2. Šios Taisyklės įsigalioja nuo to momento kai Vartotojas paskyros registracijos metu sutinka su taisyklėmis pažymėdamas varnelę prie teksto '“sutinku su puslapio taisyklėmis ir privatumo politika“.
2.3. Šių Taisyklių pakeitimai gali būti atliekami nepranešus Vartotojui ir nereikalaujant iš anksto Vartotojui sutikti. Susipažinti su Platformos Taisyklėmis yra Vartotojo atsakomybė.
2.4. Vartotojui nusižengus Platformos Taisyklėms, Platforma gali pareikalauti iš Vartotojo atlyginti visus patirtus nuostolius dėl Vartotojo veiksmų. 
2.5. Platforma pasilieka teisę užblokuoti ir/arba ištrinti Vartotojo paskyrą jei Vartotojas pažeidžia Platformos Taisykles.
 

3. Bendrosios sąlygos

 
3.1. Platforma suteikia Vartotojui galimybę dalyvauti automobilių nuomos platformoje.
3.2. Vartotojai sutinka, kad yra patys atsakingi už turinį, kurį talpina Platformoje ir pripažįsta, kad Platforma nėra atsakinga už Vartotojo veiksmus bei skelbiamą turinį Platformoje.
3.3. Savininkas sutinka, kad yra pats atsakingas už savo autotransporto priemonę ir jokiais būdais nekaltins ir nekenks Platformai jei Vairuotojas pakenks Savininko autotransporto priemonei.
3.4. Savininkas sutinka, kad naudotis Platforma yra Savininkui suteikta galimybė, o ne teisė ir dėl savo veiksmų, kurie suteikia Vartotojui nekokybišką paslaugą, gali būti pašalintas iš Platformos.
3.5. Vairuotojas sutinka ir supranta, kad yra pats atsakingas už Savininko suteiktą autotransporto priemonę ir dės visas pastangas, kad Savininkas po paslaugos suteikimo periodo gautų atgal autotransporto priemonę tokios pačios būklės kaip ir ją Vairuotojui suteikė.
3.6. Vairuotojas sutinka ir supranta, kad Platforma nėra atsakinga už Savininko suteiktą paslaugą ir jokiais būdais nekaltins ir nekenks Platformai jei kils ginčų ir/ar nesutarimų tarp Vairuotojo ir Savininko.
3.7. Vartotojas sutinka, kad visos intelektinės teisės į Platformoje esantį viešą turinį priklauso tik Platformai.
3.8. Visas Platformoje esantis viešas turinys priklauso tik Platformai ir Vartotojas negali platinti šio turinio be Platformos raštiško sutikimo.
 

4. Vartotojo pareigos ir teisės

 
4.1. Vartotojas įsipareigoja:
4.1.1. Nepažeisti teisės aktų reikalavimų, įskaitant intelektinės nuosavybės apsaugą ir asmens duomenų apsaugą.
4.1.2. Bendrauti mandagiai, laikytis moralės ir elgsenos normatyvų bei nebūti abejingais kitų Platformos dalyvių ir Platformos atžvilgiu.
4.1.3. Nenaudoti Platformos tokiu pobūdžiu, kuris kenktų Platformos veiklai ir/ar visais kitais aspektais, kurie netiesiogiai ar tiesiogiai gali pakenkti Platformos veiklai.
4.1.4. Pateikti prašomą informaciją Platformoje, kuri atitinka tikrovę.
4.1.5. Naudotis Platformoje suteiktomis komunikacijos priemonėmis ir nebandyti susisiekti su kitais Platformos dalyviais tiesiogiai, iki tol, kol bus sumokėtas Komisinis mokestis bei, jei yra taikomi, Papildomi mokesčiai.
4.2. Vartotojas sutinka, kad Platformoje įvertins savo patirtį, naudojantis Platformos sukurtais įvertinimo įrankiais.
4.3. Vartotojas sutinka, kad Platforma tvarkytų Vartotojo asmens duomenis pagal pateiktą Taisyklių punktą „8. Duomenų saugumo nuostatos“ bei Platformos privatumo politiką.
4.4. Savininkas sutinka naudotis ir vadovautis  automobilio pažeidimų fiksavimo momentais pagal automobilio pažeidimo gidą kuris yra patalpintas Savininko paskyroje "buklė" langelyje.
 

5. Vairuotojo taisyklės


5.1 Vairuotojas įsipareigoja:
5.1.1. Nerūkyti Savininko automobilyje.
5.1.2. Nesivežti gyvūnų Savininko automobilyje išskyrus tais atvejais, kai Savininkas Platformoje sutinka su šią galimybę.
5.1.3 Automobilį naudoti tik pagal automobilio paskirtį ir eksploatavimo taisykles. Nežinant kaip tai daryti susisiekti su Savininku.
5.1.4 Nemodifikuoti Savininko automobilio.
5.1.5. Nedalyvauti automobilių sporto veikloje su Savininko automobiliu.
5.1.6. Naudoti Savininko automobilį tik automobiliams pritaikytuose keliuose.
5.1.7. Nenaudoti automobilio neblaiviam ir/ar pavartojus narkotinių medžiagų.
 

6. Platformos pareigos ir teisės

 
6.1. Platforma įsipareigoja bendrauti su Vartotoju mandagiai, laikytis moralės ir elgsenos normatyvų bei nebūti abejingais Platformos dalyvių atžvilgiu.
6.2. Platforma turi teisę redaguoti, pridėti ar panaikinti visą turinį esantį Platformoje be išankstinio Vartotojo sutikimo ar pranešimo.
6.3. Platforma turi teisę keisti Platformos sudedamąsias dalis, keisti pavadinimą, Platformos išvaizdą. Vartotojas sutinka, kad dėl įvykusių Platformos pakeitimų Platforma nebus atsakinga už bet kokius neigiamus padarinius Vartotojui.
6.4. Platforma turi teisę viešai rodyti atsiliepimus apie Vartotoją ir Vartotojas sutinka, kad Platforma negali būti atsakinga už bet kokius neigiamus padarinius Vartotojui, kurie gali kilti dėl kitų Vartotojų atsiliepimų.
6.5. Platformos pareigos yra padėti suvesti Savininką ir Vartotoją automobilio nuomos paslaugai įgyvendinti. Ši pareiga apsiriboja Platformos svetainėje suteikta informacija ir funkcionalumu.
6.6. Platforma turi teisę naudoti Savininko ar Vartotojo patalpintą turinį Platformoje veiklos vykdymo ir rinkodaros tikslams.
 

7. Mokėjimų ir pinigų grąžinimų tvarka

 
7.1. Vairuotojui užsakius paslaugą, pinigų nuskaičiavimas yra inicijuojamas po rezervacijos patvirtinimo. Jei mokėjimas nuo Vairuotojo įvestos banko kortelės nepavyksta – rezervacija yra automatiškai atšaukiama.
7.2. Vairuotojas gali atšaukti rezervaciją nemokamai, jei iki rezervacijos pradžios yra likusios daugiau nei 24 valandos. Tuo atveju Vairuotojui automatiškai yra grąžinama visa sumokėta suma.
7.3. Jei Vairuotojas atšaukia rezervaciją, iki kurios pradžios yra likę mažiau nei 24 valandos, o visos rezervacijos laikotarpis yra lygus arba trumpesnis nei trys paros, Vairuotojui yra taikoma bauda, kurios dydis lygus visai Vairuotojo Platformai sumokėtai sumai. Bauda yra išskaičiuojama iš Vairuotojo Platformai sumokėtos sumos, todėl Vairuotojui nieko papildomai mokėti nereikia.
7.4. Jei Vairuotojas atšaukia rezervaciją iki kurios pradžios yra likę mažiau nei 24 valandos, o visos rezervacijos laikotarpis yra ilgesnis nei trys paros, Vairuotojui yra taikoma bauda, kurios dydis lygus Vairuotojo Platformai sumokėtai sumai už tris paras. Bauda yra išskaičiuojama iš Vairuotojo Platformai sumokėtos sumos, todėl Vairuotojui nieko papildomai mokėti nereikia. Vairuotojo sumokėta suma už ketvirtą, penktą ir visas kitas tolimesnes paras, priklausomai nuo rezervacijos trukmės, yra grąžinama atgal Vairuotojui.
 

8. Duomenų saugumo nuostatos

 
Vartotojai yra informuoti ir supranta, kad visi šioje platformoje pateikti asmens duomenys bus Platformos (kuris yra duomenų valdytojas) tvarkomi paslaugos teikimo tikslu. Asmens duomenų teisėto tvarkymo pagrindas – duomenis tvarkyti būtina siekiant įvykdyti sutartį, kurios šalis yra duomenų subjektas. Detali informacija apie tvarkomus asmens duomenis, tikslus, teisinius pagrindus, saugojimo laikotarpį ir kita su tuo susijusi informacija yra viešai prieinama Platformos tinklapyje www.adcrent.com skiltyje „Privatumo politika“. Platforma, tvarkydama surinktus asmens duomenis vadovaujasi Platformos asmens duomenų tvarkymo taisyklėmis. Vartotojai, gali kreiptis į Platformos darbuotoją žodžiu arba el. paštu personaldata@dkinvest.lt ir Platformos darbuotojas atsakys į Vartotojo klausimus, susijusius su asmens duomenų tvarkymu ir/arba atskiru prašymu pateiks Vartotojui privatumo politikos ir/arba asmens duomenų tvarkymo taisyklių kopiją. Kitomis teisėmis duomenų subjektai gali pasinaudoti Platformos privatumo politikoje nurodyta tvarka.